• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

Astroloji Nedir?

Astroloji Nedir?


Astroloji Nedir?

Astroloji bazılarımızın inandığı gibi bir fal değildir. Bazı yönlerden, astroloji bilimsel bile görünebilir. Göksel cisimler hakkındaki bilimsel bilgileri ve yıldız çizelgeleri gibi bilimsel ses araçlarını kullanmaktadır.

Doğduğumuz andaki göksel enerjilerden aldığımız etki ile şu anda yaşadığımız göksel enerjilerin birbirleriyle etkileşimleri sonucu ortaya çıkacak enerjilerini sembollerle okuma ve yorumlama ilmidir. Bu ilim binlerce yıl öncesinden kadim bilgilere dayanılarak ve binlerce harita üzerinden deneyimleyerek günümüze kadar aktarılmıştır.

Biz dünya merkezinde bulunuyoruz. Etrafımızda uzay boşluğuna doğru 360 derecede burçlar kuşağı dediğimiz ve 12 parçaya bölünen hayali bir kuşak bulunur buna Zodyak denir . İşte astrolojinin konusu bu kuşaktaki burçlar ve bu burçlara temas eden gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları etkileşimleri astrolojik haritalar aracılığıyla incelemektir.

Astrolojiyi öğrenmek bir ayrıcalıktır. ASTRO DANIŞMANLIK EĞİTİM VE ENERJİ MERKEZİ’mizde astroloji eğitimi ve kişisel danışmanlık alarak siz de bu kadim bilgilerin gizemine açılacak kapının anahtarını elde etmiş olacak ve kişisel farkındalığınızı artıracaksınız.