• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

ASTROLOJİDE 11.EV

ASTROLOJİDE 11.EV


ASTROLOJİDE 11.EV

Geleneksel İsmi: Arkadaşlar Evi

İlişkili Burç: Kova

İlişkili Gezegen: Uranüs, Satürn

Sınıflandırması: Hava, eril  Kalde Sistemine göre Güneş .Burayı seven gezegen ise Jüpiter

Anahtar Kelimeler: Arkadaşlar, akran grupları, tanıdıklar, kişiyle aynı idealleri paylaşanlar, kişiye doğrudan veya arka planda yardım edenler, organizasyonlar, birlikler, sosyal ilişkiler, insancıl amaçları destekleyen toplumsal hareketler, siyasi idealler, modern zaman ruhu, reformlar, özgürlük, bireylerin bir ideali gerçekleştirmek üzere bir araya gelmesi, daha kapsamlı ihtiraslar, geleceğe yönelik beklentiler ve projeler, açık seçik tanımlanan öncelikler, bu önceliklere göre hedefini belirlemek, kendini yönlendirmek, amaçlar, amacı gerçekleştirmeye yönelik gruplarla özdeşleşmek, stratejik ittifaklar, ümitler, dilekler, ülküler.

İki yönetici gezegeni (Uranüs ve Satürn) olan 11.ev tarafından ima edilen grup bilinci kavramı, iki farklı şekilde anlaşılabilir: Birincisinde, bir gruba dahil olma yoluyla daha fazla güvenlik ve daha somut bir özdeşlik aranır (Satürn etkisi). Bu özdeşlik, bizim kimlik algımızı genişletir ve bir emniyet hissi verir.

İkincisi, yani 11.evin Uranyen yönü, ruhsal öğretmenlerin, mistiklerin, farklı kültür ve zamanların tüm kahinlerinin tekrar tekrar benimsemiş oldukları grup bilincini temsil eder. Bu grup bilinci, kutuplaşmaları teşvik eden paradigmaları ve modelleri benimsemez, bireyin hayatın bütünüyle özdeşleşmesini savunur....

Medikal Astroloji'de
Bacakların dizlerin altında kalan kısmını yönetir.

Saat Astrolojisi'nde
Danışanın kişisel özlemlerini, arkadaşlarını, üvey çocuklarını (7.evden itibaren 5.ev), profesyonel bir girişimin kar veya gelirini (10.evden itibaren 2.ev), annenin parasını, işverenin mali durumunu gösterir.

Dünya Astroloji'sinde
Parlamentoyu; özellikle halkın seçtiği parlamento üyelerini; komisyon ve konseyleri; belediye mahalle ve köy meclislerini, benzer yönetsel oluşumları; ülkenin dost ve müttefiklerini, toplumun kollektif ve uzun vadeli beklentilerini, ideallerini, ihtiras ve dileklerini; uzun vadeli ulusal programları ve kalkınma planlarını; hazineyi; maliye bakanlığını; rahatlama, yenilenme ve barınma sunan yerleri ve kurumları temsil eder.