• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

ASTROLOJİDE 12.EV

ASTROLOJİDE 12.EV


ASTROLOJİDE 12.EV

Geleneksel İsmi: Sıkıntı, Sorun Evi

İlişkili Burç: Balık

İlişkili Gezegen: Neptün, Jüpiter

Sınıflandırması: Su, , Dişil Kalde Sistemine göre Venüs. Burayı seven gezegen Satürn

Anahtar Kelimeler: Hapishane, hastane, inziva, kişinin yalnız ve hareketsiz kalmasını sağlayan her şey, insanın içinde kaybolabildiği büyük kuruluşlar, insanın gerçeklerle yüzleşmekten kaçma yöntemleri (alkol, televizyon, bilgisayar oyunu, sürekli uyuma, özlemler gibi), kişinin kendini baltalayan özellikleri, bilinçdışında kalmış, bilinçle teması kesilmiş yönleri, kolektif bilinçdışı, karma, geçmiş hayatlar, kaygılar, bilinmeyenler, fizikötesi ve üstün deneyimler, tinsellik, trans, huşu, arınma, iyileşme ve tedavi yeteneği, aşkın veya yüksek bilinç, aydınlanma, sonsuzluk, sınırsızlık, egonun ölmesi, çözülmek, fedakarlık, merhamet, kabullenicilik, kurban-kurtarıcı rolleri, hayır kuruluşları, tecelli, yapılanmamış, düzenlenmemiş, odaklanmamış bilinç, sırlar ve gizli düşmanlıklar, büyük hayvanlar (fil, at, vb).

12.ev bireysel benliğin yapılarını çözer,bizimle diğerleri arasındaki sınırları bulanıklaştırır. Bu evin güçlü biçimde vurgulanması, net bir kimlik oluşturmakta büyük zorluk yaşayan insanlara işaret edebilir. Güçlü bir 12.ev vurgusu olan bazı insanlar yerküreyi paylaştığımız tüm canlılara büyük bir empati ve merhamet duyabilirler. Bu ev, farklı derecelerde, yardımseveri, onarıcıyı, kurtarıcıyı (kahramanı) veya kurbanı temsil eder.

Bilinçaltı belleğimizde depolanmış geçmişe ait deneyimler, dünyayı görme ve onunla ilişki kurma biçimimizi belirler. Fetüs ana rahmindeyken annenin aldığı fiziksel besinlerin ve hareketlerinin  yanı sıra, onun psikolojisinden de etkilenir. Bu şekilde fetüse aktarılan etkileri 12.evdeki gezegenler ve burçlar açıklar.

Medikal Astroloji'de
Özellikle ayakları yönetir.Genellikle kötü bir sağlığın ve hastalığın göstergesidir.

Saat Astrolojisi'nde  
Danışana uygulanır.Çocuk sahibi olup olamayacağı sorusuyla başvuran bir kadın danışanın haritası incelendiğinde zaten hamile olduğu fakat bunun farkında olmadığı anlaşılır: 12.evinde bulunan ve 5.evin yöneticisi olan Venüs, Ay'a, uzaklaşan bir üçgen açı yapmaktadır..

Dünya Astroloji'sinde
Hapishane sistemlerini, ıslah evlerini, suçluları, casusları, ülkenin içeride ve dışarıdaki gizli düşmanlarını, yeraltı hareketlerini, gizli toplulukları ve grupları, manastırları ve tüm diğer inziva mekanlarını, sürgün edilen veya hapsedilen kişileri, hastaneleri, barınma evlerini, zayıf olanları yöneten kurumları, toplama kamplarını, köle ve esirleri, evsizleri, yaralıları, sakat ve malülleri tanımlar.Manastırlar, manastır hayatı bu evin kapsamına girer.