• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

ASTROLOJİDE 2. EV

ASTROLOJİDE 2. EV


ASTROLOJİDE 2. EV

GELENEKSEL İSMİ: PARA EVİ

İLİŞKİLİ BURÇ: BOĞA

İLİŞKİLİ GEZEGEN: VENÜS

2. EVİ SEVEN GEZEGEN JÜPİTER

SINIFLANDIRMASI:  Toprakikincil (ardıl) evdişil

Anahtar Kelimeler : Kişisel değerler, maddi-manevi kaynaklar, maddi konfor, refah düzeyi, mali konular, tüm taşınabilir mallar, borç verilen para (alacaklar),  kazançlar ve kayıplar, kazanma ve harcama tarzı, güvenlik ihtiyacı, sahip olunanlar, umutlar, kişinin kendisinde ve başkalarında takdir edip saygı gösterdiği değerler, hayatını kazanmayı sağlayan Tanrı vergisi yetenekler, fiziksel duyular, fiziksel bedeni besleyen kaynaklar (besinler, vb.), zenginlik ve sefalet.

Medikal Astrolojide

Boğaz ve boynu, omuzlara kadar olan bölümü temsil eder.

Saat Astrolojisinde

Danışanın mali durumu ve varlıkları, alım-satım işleri için uygun zaman, kayıp/çalıntı eşyaların akibeti ve paranın önemli olduğu her soru için ilk önce bu eve bakılır

Dünyasal Astrolojide

Ulusal kaynaklar, ülkenin mali durumu, hazine, maliye bakanlığı, gelirler, para kazanmayla ilişkili tüm mekan ve aktiviteler, bankalar, borsa, para piyasaları, ticaret, ihracat ve diğer ülkelere borç verilen para hakkında bilgi verir.

Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda

Danışanı destekleyenleri, şahitleri, yardımcı ve arkadaşlarını temsil eder. (Lilly)

Ticarette

Alıcının mali durumunu temsil eder.