• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

ASTROLOJİDE 7.EV

ASTROLOJİDE 7.EV


ASTROLOJİDE 7.EV

Geleneksel İsmi : Evlilik Evi

İlişkili Burç : Terazi

İlişkili Gezegen : Venüs

Sınıflandırması : Hava Elementi, Köşesel Ev, Eril

Kalde Sistemine Göre İlgili Gezegen: Ay

Anahtar Kelimeler: Evlilik ve tüm ortaklık türleri, bire bir ilişkiler, taahhüt altına girme isteği ve yeteneği, eş, ortak, açık düşmanlar, rakipler, rekabet, insan ilişkilerinde verme ve alma, diğerinin farkına varma, karşıdaki insanın ayna işlevi görmesi, adli davalar, mahkeme salonları, antlaşma ve yasal kontratlar, danışmanlık, halkla ilişkiler, diplomasi, anlaşmalar, sosyal trendler.

7.evin başlangıç noktası, Yükselen'e karşıt konumu nedeniyle "Alçalan" adıyla anılır. Haritanın en batısındaki noktadır. Bu noktadan itibaren kolektif evler olan 7. - 12. evlerin temel çalışması başlayacaktır: Tüm hayatla birlik hissinin geliştirilmesi.

Yükselen, kendine farkındalığın başladığı noktaydı. Alçalan ise, başkalarının farkındalığının başladığı, Yükselen'e en uzak konumda olan noktadır. Alçalan, 7.evdeki gezegenlerle birlikte, bizim ilişkilere yaklaşımımızı ve bir ortakta aradığımız nitelikleri tanımlar.

Burada, evlilik (ortaklık), yasal olarak kontrata bağlanmış olsun ya da olmasın, karşılıklı taahhüde dayanan önemli bir ilişki türü olarak değerlendirilir. İki kişi, ortak bir amaçla bir araya gelirler. Bu amaç, yaşam kalitelerini arttırmak, bir aile kurmak, daha büyük bir güvenlik ve istikrara kavuşmak, yalnızlığı ve izolasyonu azaltmak olabilir.

7.evdeki yerleşimler, genellikle, kendi bütünlüğümüzü deneyimleyebilmek için otomatik olarak çekildiğimiz ortak (eş) tipini ve karşımızdaki insanlara yansıttığımız özellikleri gösterirler.

Bu evde, bir kaç gezegen ve/veya burç varsa (kıstırılmış evlerde böyle olur), konu çok karmaşıklaşabilir. Çünkü, bu durumda, bir ortakta farklı bir çok niteliği birarada arıyoruz demektir. 7.evdeki gezegenler ve burçlar, ilişkinin koşullarını da gösterirler: Bu evdeki yerleşimler, bire bir ilişkilerden ne bulmayı umduğumuzu, dolayısıyla bir eşte en çok dikkatimizi çeken nitelikleri gösterir. Değişmez biçimde, eşimizin haritasındaki bazı şeyler, bizim 7.evimizdeki gezegenler ve burçlarla uyuşacak, eşimizin haritası bizim 7.evimizi yansıtacaktır.

7. ev, "Açık düşmanlar evi" olarak da nitelenir. Eğer biz içimizde gizli olan nitelikleri uzlaşılamaz ve kabul edilemez bularak bastırmışsak, hayatın gelişimi tamlanmaya doğru olduğundan, bu değerler bize başka bir insan tarafından geri yansıtıldığında da onlardan hoşlanmayız. O kişiyi düşman olarak algılarız.

Gizli olarak bizde mevcut olan niteliklerin tümü olumsuz değildir. Bizi heyecanlandıran, iyi hissettiren kişilere aşık olmamız da tesadüf değildir. Bu nitelikleri, onlarla evlenerek kendi hayatımıza taşır, en sonunda bilinçli biçimde kendi doğamızla bütünleşiriz.

Yardım ve koruma meslekleriyle ilgili bir çok insanın 7. evleri güçlü biçimde vurgulanmıştır. Yoğun 7.ev enerjilerini bu şekilde boşaltmak bilgece bir yaklaşımdır ve tek bir ilişkiyi bu evdeki yoğunluğun yükünden azleder.

Mahkemeler de bu evin kapsamında yer alır. Hukuki problemlerin sonuçları, buradaki yerleşimlere göre açıklanabilir.

7.ev, başkalarıyla işbirliğini öğrendiğimiz arenadır."Ne kadar iş birliği yapmam gerekiyor? Ne kadar kendi arzularımı ortaya koymalıyım?" sorunsalını çözmek bu evin çalışma konusunun esasını oluşturur. İki tuzak vardır: Birincisi, kişinin başkalarına çok fazla uyumlanarak kendi arzularını ve kimliğini feda etmesi. İkincisi, başkalarından kendisine çok fazla uyumlanmalarını talep ederek onları bireyselliklerinden mahrum etmesi.

Sonuç olarak, burada, bire bir ilişkilerimizde terazinin her iki ucunu dengede tutmayı öğreniriz.

Klasik Astroloji'de: Zorlukların sona ermesi. Hayatın son yılları ve ölüm (Çünkü her akşam Güneş bu noktadan batmaktadır). (Manilius)

Evliliklerin değerlendirilmesi ve sayısı. (Firmicus)

Kadınlar, cariyeler ve metresler, düğünler. (Al-Biruni)

Yükselen'e karşıt açı yaptığı için zorlayıcı bir konum olarak kabul edilir. Satürn ve Mars için olumsuz bir yerleşimdir; evlilikte olumsuzluk işaretidir. Bu evde Terazi ve Ay yöneticidir. (Lilly)

Dişil gezegenler, batı yarımkürede mutludur. Ay'ın Alçalanla kavuşum yapması olumlu bir görünümdür.

Medikal Astroloji'de: Göbekten bacakların üst kısmına kadar olan bölgeyi, kalçayı, kalın bağırsakları, mesaneyi, rahimi ve üreme organlarını yönetir.

Hastalıkla ilgilenen hekimi ve onun tedavi etme becerisini gösterir.

Saat Astrolojisi'nde: Astroloğun kendisini temsil eder. Eğer olumsuz görünümler yoğunsa, yargılar örseleyip zarar verebileceği için, yorumu devam ettirip ettirmeme konusunda ihtiyatlı olmalıdır.

Baba tarafından büyükbabaları gösterir (4.evden itibaren 4.ev). Bu ev, yalnızca, baba ile büyükbabayı ayrı ayrı değerlendirme gereği olduğunda dikkate alınmalıdır. Çünkü, 4.ev, babanın ve baba soyunun genel bir ifadesini zaten vermektedir. (Simmonite)

Olumsuz görünümler, bir ortaklık veya evliliğin bozulmasına açık bir kanıttır. Soygun olaylarında hırsızı temsil eder. Kayıp/çalıntı malın tekrar elde edilip edilemeyeceğini gösterir. Seyahatlerde güzergahı; taşınmayla ilgili sorularda, taşınmaya niyetlenilen mülkü gösterir. (Watter)

Dünya Astrolojisi'nde: Evlilik ve boşanma oranlarını ve bunlara ait konuları; muhalefet partisini; diğer ülkelerle yapılan antlaşma ve paktları; ülkenin müttefiklerini ve düşmanlarını; barış veya savaş beklentilerini; savaş olasılığını; kanundışı kişileri ve kaçakları açıklar.

Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda: Karşı tarafla ilişkilidir. Davalıyı, sanıkları temsil eder.

Ticarette: Satıcıyı veya birlikte iş yapılan kişiyi temsil eder.

Çeşitli Olaylarda: Karşı tavır alınan veya meydan okunan kişiyi veya ortaklık ya da evlenme teklif edilen kişiyi açıklar.