• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

ASTROLOJİDE 9.EV

ASTROLOJİDE 9.EV


ASTROLOJİDE 9.EV

Geleneksel İsmi: Uzun Deniz Yolculukları Evi

İlişkili Burç: Yay

İlişkili Gezegen: Jüpiter

Sınıflandırması: Ateş,  eril , Kalde Sistemine göre  Jüpiter , Burayı seven gezegen Güneş
Anahtar Kelimeler: Uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, uzak kültürler, farklı ufuklar, yüksek öğrenim, üniversite, öğretim üyeleri, ihtisaslaşma, taraf tutma, ahlak, görgü kuralları, gelenek ve görenekler, yargı, yasalar, avukatlar, felsefe, bilgelik, bilge kişilerin rehberliği, inançlar, din, dini kurumlar, kehanet, turizm, rehberlik, ithalat-ihracat, yayıncılık, kırsal alan, çiftlikler.

9.ev, 'daha yüksek zihin' olarak adlandırılan, soyut düşünme ve içten bilme süreciyle bağlantılıdır. Yöneticisi Jüpiter, psişenin sembol oluşturma kapasitesine, belli bir olaya veya duruma anlam atfetme eğilimine işaret eder. Sentezci ve bütüncüldür. Bir kaç satırlık açıklamalarla bütünü görebilir. İmgelerle düşünür, kalıpları fark eder. 9. sağ beynin aktiviteleriyle bağlantılıdır. Marilyn Ferguson'un ifade ettiği gibi, "Sol beyin anlık enstantaneleri görürken, sağ beyin filmi izler".

Kolektif bir seviyede kodlanmış düşünce yapıları 9.evde tanımlanır. Bunlar yalnızca dini, felsefi ve eğitim sistemleri ile değil, yasal sistemler ve hukukun esası ile de ilgilidir.  9.ev, yargıtay, anayasa mahkemesi gibi daha üst mahkemeleri temsil eder.9. ev hayatımızı yönlendirmek için belirlediğimiz prensipleri, kurallar sistemini temsil eder. Kendi doğrumuzun peşine düşeriz.

Medikal Astroloji'de
Kalça ve uyluk bölgesini yönetir.

Saat Astrolojisi'nde
Danışanın eşinin kardeşlerini (7.evden itibaren 3.ev), danışanın torunlarını (5.evden itibaren 5.ev) gösterir.

Dünya Astroloji'sinde
Dini, kiliseyi, ruhani konularla ilgili tüm kurumları, dış ilişkileri, Dış İşleri Bakanlığını, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Örgütünü, deniz taşımacılığını, deniz trafiğini, havayollarını, yayıncılığı, uluslararası haberleşmeyi, tüm yüksek öğrenim ve araştırma kurumlarını, profesörleri, felsefi ve bilimsel kurumları ve yayınları, ve baroları temsil eder. Olumsuz görünümler, dogmatik dini örgütlere, zararlı mezheplere işaret eder.