• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

Ceres (Demeter)

Ceres (Demeter)


Ceres (Demeter)

Ceres’in sembolünde bir tarım aracı olan orak vardır. Aynı zamanda dişiliğin simgesi de bulunur.

Ceres’in ana konuları annelik, besleme ve beslenmedir. Yeni bir hayatı başlatan anne bebeğini besler, büyütür, korur, kollar ve koşulsuz sevgi ile sever.

Ceres türleri besleyen ve geliştiren gıda maddelerinin üretilmesinden de sorumludur. Doğumun, ölümün ve yenilenmenin sırrını elinde tutar.

Astrolojik olarak Ceres’in bulunduğu ev fiziksel ve ruhsal olarak besleme, beslenme ihtiyacını hayatımızın hangi alanında en çok hissedeceğimizi gösterir.

Ceres temel olarak başkalarına gösterilen hem fiziksel hem de duygusal anlamdaki ilgi ve bakım isteğini anlatmaktadır. Bu istek sıklıkla anne ya da baba yani ebeveyn olarak tatmin edilmektedir. Kişisel haritasında Ceres vurgusu olan bir kişi ebeveyn olmak, çocuklarına bakmak ve onları büyütmek için oldukça güçlü bir istek duyar.

Ceres transitleri ve progresyonları hamilelik ve doğum gibi olaylar için uygun zamanları anlatırken, sert konumlarda sorunlu gebelik, doğum ve bakım süreçlerini de anlatabilmektedir. Ceres görevini başkalarına fiziksel planda yiyecek ve barınak sağlayarak, duygusal anlamda sevgi ve destek vererek, spirütüel anlamda ise yol gösterme ve bilgelik vasıtasıyla yapmaktadır.

Doğum haritamızda Ceres, çocukluk çağında anne-çocuk ilişkisinin kalitesi hakkında oldukça bilgi vericidir. Anne-çocuk ilişkisi bireyin kurduğu ilk ilişki olduğundan, kişinin buradan edindiği deneyimlerin hayatında kurduğu tüm ilişkiler üzerinde yansımaları olacaktır.

Ceres astrolojide en çok Yengeç, Boğa-Akrep aksı ve Başak burcu ile ilişkilendirilmektedir.  Yengeç burcunda yöneticilik vasfında olan Ceres, hem fiziksel hem de duygusal anlamda destek alma ve verme biçimimiz, öz değer (öz saygı) duygumuzu nasıl geliştirdiğimiz, başkalarını önemseme ve ilgi gösterme biçimimiz ve bu ihtiyaçlarımız karşılanmadığında nasıl tepki verdiğimizi anlatmaktadır. Boğa-Akrep aksında ise Ceres duygusal bağlılık ve sevgi ile hoşlanmama, tiksinme veya nefret, kayıp ve reddedilme, acı ve keder ile paylaşma prensibine ilişkin kişinin alması gereken dersleri kapsar. Yine Başak burcunun yöneticisi olarak ise üretkenlik, büyütme, özgüven ve hizmet etme konularını ele almaktadır.

Astrolojide Ceres, daha sonra bırakmak gerekilecek bir yaratıcı projeyi beslemeyi gösterir (Ceres döngüsü) Bir bağlılığı bırakabilmek yeninin doğabilmesine olanak sağlar. Ceres bir bağı bırakıp yeni fazın başlamasına izin vermektir. Ceres, daha önceden alıkonmuş, esirgenmiş enerjimizi, hapsedilmiş duygularımızı, ya da tecavüz edilmiş bir parçamızı serbest bırakabilmektir. Böylece yeni yaşam başlar

ANAHTAR KELİMELERİ: Anne, doğurganlık, bereket, ziraat, besinler, beslenme, ölüm ve doğum, mevsimler, esir düşmek, isteği dışında alıkonmak, hizmet etme, bakıcılık,, annelik, evlat edinme, hamilelik, doğum, hayat verme, koruma, koşulsuz sevgi, anne-çocuk ilişkisi.