• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

İkizler Burcu

İkizler Burcu


İkizler Burcu

21 MAYIS – 21 HAZİRAN
 
Zodyak'ın hazır cevap, parlak zekâlı ikizleri, içlerinden taşan bir enerji taşırlar. Aşırı meraklıları, entelektüel zihniyeti temsil eder. 21 mayısta Güneş’in İkizler'e girişi, doğayı iyice ısıtmaya başlar. Güneş, bu etkiyi en uzun gün, yaz ekinoksu 21 hazirana kadar sürdürür. İkizler burcunda doğmuş insanın değişken kişiliğinin iki farklı yanı vardır. İkizler burcundan bir kişinin yüzündeki ifadelerin Merkür hızıyla değişmesini izlemek büyüleyicidir. Gerçeğin nerede bitip nerede başladığını anlamak zordur.

Bu değişken yaratığı bugün burada, yarın başka yerde olabilir. Hem de, birdenbire... Örneğin bir kitapçıya bakabilirsiniz. O, zevk için kitap okur, çünkü kitabın içeriğini sayfaları hızla gözden geçirerek kavrayabilir. Merkür insanlarının, aynı zamanda, önce son sayfayı okumak gibi kötü bir alışkanlıkları daha vardır. Bir kitabı, yarısında sıkılıp bırakmadan, başından sonuna kadar okuyan bir İkizler insanı tanıyorsanız, kendisini çok olağanüstü acayip bir yaratık olarak görebilirsiniz (Ya da Boğa, Oğlak veya böyle daha kararlı burçlardan birinin etkisi var mı diye doğum haritasını incelemek gerekir.) İkizler’in bir kitabı böyle başından, bir sonundan okuma huyu, başka işlerinde de tercih ettiği bir davranış biçimidir.

Arada sırada yavaş konuşan bir İkizler’e rastlasanız da, çoğu hızlı konuşur. Hepsi hızlı dinler.
Kadın olsun, erkek olsun, İkizler insani, tutucu, ilerlemeyen veya belirli konularda nerede durduğuna, tutumunun ne olduğuna karar veremeyen kimselere sabır gösteremez. İkizler hiç olmazsa o an için, nerede durduğunu bilir.
Hava’nın ilk burcundaki İkizler insanının en belirgin özelliği, rüzgâr gibi sürekli değişir olmasıdır.
Tutkuyla bağlandığı konulara bile uzun süre ilgisini odaklayamaz. Hayatındaki işler ve kişiler oldukça hızlı değişebilir. Çok zekidirler, zihinleriyle son derece hızlı geçişler yapabilirler. Bir o kadar da sabırsızdırlar.
İnsan ilişkilerinden yaşadıkları yere ve yaptıkları her işe kadar bu özelliklerini gözlemleyebilirsiniz. Olan biten her şeye karşı, sonsuz bir merak ve öğrenme isteği vardır.
 
MİTOLOJİ VE HİKAYELERLE İKİZLER BURCU
 
Pollux, kardeşinin ölümüne çok üzülür. Kardeş sevgisi ve bağlılığını gören Zeus, ölümsüzlüğünü, kardeşiyle paylaşması için Pollux’a izin verir. Ama bir şartla!..

Dioscuri Yıldız Kümesi’nden Castor ve Pollux, Babilliler tarafından adlandırılmış iki yıldızdır. Aynı parlaklıkta olduklarından, onlara “İkizler” adını takmışlardı. Dioscuri, mitolojide, “Zeus’un genç oğulları” anlamına gelir. Castor ve Pollux’un ölümlü olan anne ve babası, Leda ve Tyndareus ismindeki kuğulardır.

Kendini kuğuya dönüştüren Zeus’la Leda’nın birlikteliği ortalığı karıştırır. Leda’nın iki yumurtası olur. Bir yumurtadan iki kuğu çıkar: Pollux ve Hellen (Truvalı Helen). Diğer yumurtadan ise Castor ve Clytemnestra doğarlar. Pollux ve Hellen’in, Zeus’un ölümsüz çocukları olduğu söylenir. Castor ve Clytemnestra ise Tyndareus’un çocuklarıdır ve babaları ölümlü olduğu için onlar da ölümlüdürler. Eski çağlarda, bu mitten dolayı ikiz doğan çocuklardan birinin tanrısallık taşıdığına inanılmıştır.

Castor ve Pollux kardeşler, Sparta’da birlikte büyürler ve çok iyi anlaşırlar. Onlar Theseus tarafından kaçırılan kız kardeşleri Helen’i kurtardıktan sonra, Altın Post’u bulmak üzere kahraman Jason ve Argonauts’a katılırlar. Bu arada bu iki delikanlı başkalarıyla nişanlı Hilaeria ve Phoebe adlı iki kız kardeşe aşık olur. Çapkın kardeşler kızları kaçrırken Castor, dövüş esnasında öldürülür. Kardeşinin ölümüne inanamayan Pollux, bu duruma katlanamaz. Zeus’tan onu diriltmesini ister. Kardeşine bağlılığını gören Zeus, sahip olduğu ölümsüzlüğünü, kardeşiyle paylaşması için Pollux’a izin verir. Ama bir şartla: Bundan sonra Pollux ve Castor, zamanlarının yarısını yeraltında ölüler dünyasında, yarısını da Tanrılar Dağı Olimpos’ta geçirmek koşuluyla! Onlar sporda başarılıdırlar. Yeryüzü üzerindeyken atletik karşılaşmaların temsilcileri olurlar. Aynca gemicileri fırtınalardan ve St. Elmo’nun ateşinden korurlar. Gökyüzünde, başının üstünde ışık saçan iki ata biner bir şekilde resmedilen Castor ve Pollux, İkizler burcunun simgesi olmuşlardır. Romalılar da, iki kardeşin yeryüzüne inip, savaşlarda onları düşmanlara karşı koruduklarına inanmışlardı. Astrolojide, İkizler burcunda doğanlar, bu iki değişik yapıdaki kardeşin kişilik yapılarıyla özdeşleştirilmiştir.
 
İKİZLER BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
 
Karışık bir yıldız etkisi olmadıkça, İkizler’in yapısı ince çevik ve normalin üstünde uzundur. Çoğunun küçük, keskin çizgili yüzleri vardır. Kahverengi gözlü olanlarına rastlarsınız, tabii; ancak, bunların çoğunluğu çok güzel, kristal berraklığında elâ, mavi, yeşil veya gri gözlüdürler ve bu gözler oraya buraya bakışlar fırlatarak ışıl ışıl parıldayıp dururlar, İkizler bir şeye sürekli olarak birkaç saniyeden daha fazla asla bakamazlar. Aslında, onların bu tetikteki çabuk hareket eden gözleri, çoğunlukla kendilerini tanımanın en kolay yoludur. Ciltleri oldukça beyazdır, ama genellikle güneşte çabuk ve kolay yanarlar. Yazın onları tanımanın bir yolu da budur.
 
İkizlerde bir canlılık, çabuk, sempatik bir dostluk ve olağanüstü çabuk, ama zarif hareketler vardır. Saçları açık veya koyu renk, ya da meç yapılmış gibi her ikisi de karışık olabilir. Burun uzun, düz veya küçük zarif olabilir. Güzel ve biçimlidir. Çoğunlukla erkeklerde alındaki saç çizgisi geriye doğru açılmıştır, her iki cinsin de normal olarak alınları açıktır.
 
(21 Mayıs - 31 Mayıs) ARASINDA DOĞAN İKİZLER BURCU
 
Tam bir İkizler. Merkür hâkimiyeti baskın. Bu bölümde doğan kişiler entelektüel insanlardır. Her şey hakkında fikir yürütürler; çok konuşkandırlar. Hareketten hoşlanırlar, devamlı yeni şeyler peşinde koşarlar.
 
(1 Haziran – 10 Haziran) ARASINDA DOĞAN İKİZLER BURCU
 
İkizler özellikleri, Terazi’nin sanatçı yönü ile birleşmeye başlar Merkür kadar Venüs de hâkimiyetini egemenleştirir. İnsan ilişkileri çok kuvvedidir. Sanata, özellikle de edebiyata eğilimleri fâzladır. İnsanları ikna etmekte zorlanmazlar, düşüncelerini kolaylıkla kabul ettirirler. Yeni ve farklı düşüncelere açıktırlar.
 
(11 Haziran – 21 Haziran) ARASINDA DOĞAN İKİZLER BURCU
 
İkizler özellikleri Kova ’nm inatçılığı ile birleşince ayaklan yere sağlam basan bir tip ortaya çıkabilir. Bu zaman aralığında doğanlann diğer İkizler insanından en büyük farkı, çok fâzla konuşmamalarıdır. Onlar sadece gerekli konularda konuşurlar. İnsancıl bir yapıları vardır. Düşüncelerine karışılmasından ya da değiştirilmeye çalışılmasından hiç hoşlanmazlar.
 
İKİZLER BURCUNUN DAVRANIŞLARI
 
İkizler, araştırıcı, sabırsız yapısının derinlerinde, kendisine bir ideal arar ve asıl sorun da, bu idealin ne olduğunu bilmemesindedir. Hayal gücü sınır tanımadığından; bu herhangi bir şey olabilir. Para, ün, servet aşk ve meslek hiçbir zaman yeterli değildir. Merkür, İkizler’i hep daha yükseğe, daha yükseğe çağırır. Her zaman her şeyin biraz daha iyisini vaat ederek daha yükseğe, daha ileriye yönelmektedir. Yolun karşı tarafındaki çimen her zaman daha yeşil görünür. Başka bir okyanusun üstündeki gökyüzü daha mavidir. Başka yerdeki yıldızlar daha parlak ışıldar. Nedir O’nun aradığı? Belki de kendi içindeki gizli, keşfedilmemiş bir kıta. İkizler kafaca bir kâşiftir.
O’nun gözleri keskin ve yetenekleri çeşitlidir. Parlak bir espri yeteneği, zarafeti, diplomasisi ve el hüneri vardır. Ancak gene de sebat ve sabırdan yoksundur. O değerli eskiyi, çabucak, hiç denenmemiş yeni için feda eder; sonra da onu böyle birdenbire harcadığı için üzülür durur. Çevresindeki tüm insanlara aldırmadan, en derin heyecanlarını yalnızca her zamanki arkadaşıyla paylaşır - kendi İkiz kendisiyle... Hava İkizler’in gerçek yuvasıdır. Toprağa yabancıdır.

Genellikle İkizler’i bir yere veya bir fikre bağlı tutmaya çalışmak yanlış bir davranıştır. Onlarla zekâ yarışma kalkışmak her zaman için yanlış bir iştir, çünkü onlar konunun içini dışını en büyük rahatlıkla konuşabilirler. Her zaman her durumda hızlı düşünürler. Keskin bir hiciv yetenekleri vardır ve hemen hemen herkesten daha zekidirler. Bazı Merküri insanları şimşek gibi hızlı zekâlarıyla insanları şaşırtmaktan hınzırca bir zevk alırlar.
İkizler yaşını belli etmeyen tipik görünüşüyle, bir kolej öğrencisine benzer. Eğer İkizler’le başa çıkabilecek biri varsa, o da Kova’dır. İkizler aşık olduğu zaman sizi şaşırtabilir.

İkizler çoğumuzun bir iş yaparken sarf ettiğimiz gayretin daha azıyla, iki işi birden yapabilmektedirler. Merküri’li kadın çoğunlukla, aynı zamanda ütü yapabilmekte, bebeğin mamasını yedirebilmekte ve telefonla konuşabilmektedir. İkizler’in telefonundan ayır kalması imkansızdır.

Rutin ve tekdüze bir yaşam İkizler’in kendisini kafese kapatılmış ve kanatları kesilmiş zavallı bir kuş gibi hissetmesine neden olur. Bu insanlar köle gibi tek düze yaşamaktan ve monotonluktan nefret ederler. Genellikle, bunlar dünyanın en dakik insanları değillerdir (eğer yükselen burçları başak değilse; Başak’sa, bunlar dünyanm çalar saati olurlar). Bununla birlikte, tipik İkizler gideceği yere her zaman geç kalır; ancak bu, zamanı unuttuğundan değil, yolda başka bir şeyin dikkatini çekip o’nu alıkoymasmdandır. Yerinde duramayan Merküri yapısı sürekli heyecan değişiklik ister, yoksa mahzun ve huysuz olur.
 
İkizler sizinle tartışır. Çok ikna edicidir. Elinden gelen her şeyi yapar ve çekiciliğiyle sizi sarar. Öyle hızlı konuşur ve öyle baştan çıkarıcı bir tebessümle güler ki, bir süre sonra razı olursunuz. Bütün Haziran doğumlularda çok güçlü bir, gerçek niyetini saklama ihtiyacı vardır. Balıklar gibi İkizler de gerçek arzularının tam aksi şekilde davranma zorunluluğunu hissederler. Ama İkizler burcunda doğanlar hayret edilecek konuşma yetenekleri sayesinde harika politikacılar olurlar, insanlarla ilişkiler konusunda uzman olduklarını söylemeye ise hiç gerek yok... İkizler, en inatçı şekilde inandığınız şeylerden sizi nasıl saptıracağını çok iyi bilir. Zihin şokuyla sizi fırıldak gibi döndürüp, O’nun fikrini kabul etmenizi ve bunu size yaptığı için de O’nu sevmenizi sağlar. Ama işler sarpa sararsa, içgüdüsel olarak sizin zayıf yanınızı iyi bildiğinden, zeki kafasını ve usta dilini sizi yıldıracak şekilde kullanabilir.
 
İkizler’in yazı yazma konusunda yetenekleri vardır. Böylece çoğunun konuşmalar, reklam yazıları, dokümanterler, oyunlar ve kitaplar yazdıklarını görürsünüz. Ancak, bu kitaplar; romanlar, ders kitapları, gerçekçi kitaplar veya biyografilerdir. İkizler’in kendi hayat öyküsünü yazdığını pek göremezsiniz. Mektup, e-mail yazmayı seven bir İkizler’e rastlamak son derece zordur. Tipik bir İkizler, elektronik postalarına cevap yazmaktan nefret eder ve bu işi haftalarca geciktir.

Merkür insanları bir fikre bağlanmak istemezler. Onlar düşüncelerini kâğıda dökmeyi pek istemezler, çünkü bugün inandıkları bir şeye, yarın inanmayabileceklerini içgüdüsel olarak bilirler. Bu yüzden yazarak kendilerini bağlamak istemezler. Onlar doğuştan bu savunma mekanizmasına sahiptirler. Şaşılacak kadar çok sayıda Merkür etkisindeki olan yazarlar, takma ad kullanmayı tercih ederler. Sıradan bir İkizler bile, ikinci adını kullanmak için bir neden bulur veya isminin söylenişini değiştirir, ya da en azından lakap kullanır. Bu öyle değişmez bir kuraldır ki, tanıdığınız tüm İkizler için bu konuda bahse girebilirsiniz.

O’nun yalanını yakalarsanız, hemen konuyu değiştirip öyle ustalıkla konuşmayı kendinden başka bir yöne kaydırabilir ki, şaşırıp kalırsınız. Bazen Merkür’ün insanları yanıltma eğilimi ahlaksızlığa ve suç işlemeye kadar varabilir; ama bu pek sık görülmez. İkizler, yanıltma yeteneği yüzünden, arada sırada, bir yalan ve aldatmaca ağına düşse bile; bunların çoğu günahkâr bir hayat yaşamayacak kadar idealisttirler. Gene de, Merkür’ün İkizler burcunu bu alanda başarıya ulaştıracak olağanüstü malzemeyle donattığını kabul etmek gerekir. Sahip oldukları el çabukluğuyla yankesicilik yapmaya, sahte çek yazıp para basmaya kalkışırlarsa, en azından bu işleri ustalıkla yapar ve pek yakalanmazlar.

Ama ters yıldız etkileri almadıkça, İkizler burcunda doğan insanların çoğu dürüst insanlardır, Hatta bazıları bir hatayı hiç affetmeyecek kadar dürüsttür. Bunların bir aşırı uçtan öbürüne gittikleri anlaşılıyor. Ama gene de, ister ufak tefek hırsızlık yapsınlar, ister dalavereci, isterse dürüst vatandaşlar olsunlar, bunların hepsi de, bir hikâyeye bazen ince bir tabaka cilâ çekmekten kendilerini alamazlar. Tabii buna yalan söylemek denmez, olsa olsa düş gücü denir.

İş adamlığına gelince, tüm Merkür insanları bu alanda kesinlikle olağanüstüdür. Koç’lar bile İkizler’le aşık atamaz. Aslında, her Merkür insanı bir satıcıdır.
 
İKİZLER BURCUNUN EVİ

Şehrin içinde sade bir ortam ararlar. Evleri, kendilerini yansıtan objelerle doludur. Evin içinde iletişimi sağlayacak elektronik donanıma mutlaka sahip olmak isterler. Bu nedenle onlar asla ıssız bir adada yalnız kalma hayali kurmazlar. Cam veya parıldayan metal malzemelere hayrandırlar. İkizler in evlerinde basit ve düz çizgili, yumuşaklık duygusu veren, ışığı yansıtacak parlak döşemeler vardır. Duvarlarda ise sarı renk hâkimdir. Tarzları Kovalar’ınkine çok benzer. Fazla eşyayı sevmezler. Hava grubundan oldukları için, etrafları mümkün olduğunca boş olmalıdır.
 
Günün modasını, bütçelerine uygun olduğu müddetçe, yakından takip ederler. Sık sık mobilya değiştirirler. Kapalı odalar ve boğucu mobilyalardan uzak dururlar. İletişim onlar için vazgeçilmez bir olgudur. Bu nedenle telefon, radyo, televizyon, video veya bilgisayar mutlaka evlerinde önemli bir köşede yer alır. Kütüphaneleri ise son çıkan kitaplar ve magazinlerle doludur. Resimlere genelde özel ilgileri vardır. Mistik tablolar duvarlarını süsler. Ünlü ressamların orijinal eserlerini alabamasalarda  kopyalarına sahip olabilirler.

İKİZLER BURCU ÇOCUKLARI
Çok zekidirler, fakat çok çabuk sıkıldıklarından bir konuyla uzun süre ilgilenemezler. Bu da kolayca hata yapmalarına neden olur.
 
Parlak gözleriyle kısa zamanda etraflarıyla ilgilenmeye başlarlar. İkizler çocukları, dikkatini çeken yüksek yerlere bir şekilde ulaşıp dokunmaktan çok hoşlanırlar. Genelde az uyurlar. Bu, aile büyüklerinin, özellikle geceleri kalkıp iyi olup olmadıklarını kontrol etmelerine sebep olabilir. Onların çift karakterli olduğu söylenebilir. Bu nedenle ebeveynleri onları anlamakta
zorlanırlar. Bu burcun çocuklan, çok neşeli ve güleryüzlü olurlar. Devamlı hareket halindedirler, bulundukları yerin altını üstüne getirmekte hiç vakit kaybetmezler. İkizler burcunda doğan çocukların sanata olan merakı küçük yaşlarda başlar.
 
Konuşmayı erken yaşta öğrenirler. Yeni kelimeleri büyük bir hızla hafızalanna yerleştirirler. İkizler çocuğu zeki ve kıskanç olur. Hiç durmadan sorular sorar. Kendilerine bilgisayar ya da boyama gibi türlü uğraşlar edinirler. Genellikle sevgi dolu ve iyi huyludurlar ama disiplin gerektiği zaman bunun neden uygulandığını bilmeye ihtiyaçları vardır. Okul hayatları, tembel oldukları için ebeveynleri için zor geçer, ilgisini çabuk kaybettiği için sürekli özel dersler almak zorunda kalabilirler. İkizler çocuğu isterse okul aktivitesinde başarılı olabilirler, insanlarla olan iyi ilişkileri onları hayatta hızla yükseltebilir.
 
Büyük ve mutlu bir ailenin parçası olmaktan çok hoşlanırlar. Çok hareketli ama hassas İkizler çocuğunun ailesinden beklediği, sürekli bir anlayış ve sevgidir. İlgi alanları çabuk değişen bu çocukları oyalamak gerekir. Konuşmak, ruhlarının derinliğine inmek ve onları dinlemek, hoşlarına gider. Kızmak yerine, doğruları başka bir metotla anlatmak daha iyi olabilir.

Eleştirilmekten çok sıkılan bu çocuklar, dırdırcı ebeveyn karşısında ileride ailelerinden kopma eğilimi gösterebilirler. Eğlenceli ve destekleyici bir aile ortamı onlar için idealdir. Okul hayatında çıkabilecek sorunlarda da anne-babasından destek almak isterler. Okulda başarılı olmak istemelerine rağmen çalışmak istemezler, bu davranışlarını da haklı gösterebilecekleri yollar arar dururlar.

Hızlı ve çok konuşan İkizler, kız ve erkek kardeşlerini sorularıyla bunaltabilir. Aile içinde hep onun sözü dinlensin, hep onun istedikleri yapılsın diye ön plana çıkarlar. Kalabalık bir aile toplantısında herkesin göz bebeği olmak isterler. Zekâ oyunları oynamaktan hoşlanırlar, iyi bir ruh halinde başarılı bir tartışmacıdırlar. Çünkü kelimelerle araları çok iyidir ve onlara istedikleri şekli rahatlıkla verirler. Doğal olarak çok sosyaldirler. Her zaman yeni arkadaşlar edinirler. Mutluluklarını kız kardeş veya erkek kardeşleri ile paylaşmaktan haz duyarlar.
 
İKİZLER BURCU KADINI

Sevdikleri ile birlikte ahenkli bir yaşam sürmeyi arzularlar. Tartışmalar, çekişmeler, onlara göre değildir. Sezgileri güçlü olduğundan karşılarındaki insanı iyi analiz edebilirler, nabza göre şerbet vermekte zorlanmazlar. Oldukça politiktirler.

İkizler kadını, birbirinden farklı kişilik özellikleri gösterebilir. Hem zihinsel hem de fiziksel açıdan sürekli hareket halindedir. Devamlı yeni konulara ilgi duyar. Çok sayıda arkadaşı ve geniş bir çevreleri olmasına gayret ederler. Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Devamlı sohbet edecek, fikir alışverişinde bulunacak insanları çevrelerine toplarlar. Bulundukları ortama kolaylıkla uyum sağlarlar.

İkizler burcunda doğan kadınlar, bu burcun erkekleri gibi çok yönlüdürler. Çok fazla okuyup araştırdıkları için, her konuda fikir yürütebilecek bilgi ve kültür birikimine sahip olurlar. Her zaman yeni bir şey öğrenmeye açık tarafları vardır.

Merakları hiç bitmez. Hırslıdırlar, kıvrak zekâları sayesinde karşılarına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirirler. İkizler erkeğine göre daha azimli bir yapıları vardır. Etkileyici bir şekilde konuşabildikleri ve insanlara nasıl davranacaklarını bildikleri için, kilit kişilerle iyi ilişki kurarlar. Bu da seçtikleri meslekte hızla ilerlemelerini sağlar. İkizler erkeklerine nazaran paraya fazla önem verirler. Bağımsızlık, rahatlık, şıklık gibi hayatta istediği birçok şeyi para sayesinde elde edebileceklerini bildikleri için parayı önemli ve gerekli bir araç olarak görürler.

Cazibeli olan ikizler kadını, zekâsı, tatlı sözleri, zarif tavırları, yaşam sevinci ve nerede nasıl davranacağını bilmesi sayesinde, en ulaşılmaz sanılan erkekleri bile kendisine bağlayabilir, peşinden koşturabilir. Ayrıca bu burcun kadınları, çift kısmetlidir. İlk ilişkileri olumsuz sonuçlansa bile yeni bir eş bulmakta gecikmezler. Onunla birlikte olan erkek, onun ani ruh değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalıdır. Çünkü onlar, kendisini değiştirmeye çalışanlardan ya da eleştirenlerden hoşlanmazlar. Hele hele azarlanmaktan nefret ederler. Yumuşaklık ve anlayıştan çok hoşlanırlar.
Boğa ya da Yengeç burcu kadınları kadar olmasa da çocuklara düşkündürler. Onları eğitirken her zaman sakin ve yapıcı bir tavır sergilerler. Çocuklarını çok sevmelerine rağmen bunu östermekte zorlanırlar. Kendileri de çocuk gibi olduklarından onların yaşlarına inip kendilerini ve çevrelerinde olan bitenleri anlamalarına yardım edebilirler.

Yeni şeyler öğrenmekten hoşlandıkları için, yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımak için devamlı yolculuk ederler. Yalnız bu gezilerin kısa süreli olanını tercih ederler.
 
İKİZLER BURCU ERKEĞİ
İkizler burcunda doğan erkekler, entelektüel ve çok yönlüdür. Hayat dolu, esprili ve enerjik yapıları, insanların kolayca dikkatini çeker.
 
Bir İkizler burcu erkeği aynı anda iki, üç ya da daha fazla şey düşünebilir. Fikirleri her gün değişiklik gösterebilir. Bu yüzden ilk karşılaşıldığında güvenilmez bir insan tipi çizebilir. Bu kıvrak zekalı, afacan erkek, insanlarla iletişim kurmakta başarılıdır. Onda şeytan tüyü vardır. Ne yaparsa yapsınlar affedilirler. İlgi görmekten, etrafındakiler tarafından beğenilmekten çok hoşlanırlar. Ev hayatı onlara göre değildir. Sürekli yeni bir şeyler öğrenecekleri, yeni ve değişik türde insanlar tanıyacakları ortamlarda bulunmak isterler. Çevrelerinde, inceleyebilecekleri ve etkileyebilecekleri insanlar varsa, kendilerini daha iyi hissederler.
 
Aşk konusunda çok ender olarak ciddi olurlar. Bir anda beğenip, bir anda fikir değiştirebilirler.
Birçok kişiyle olurlar ama bu, hepsine gönlünü kaptırdığı anlamına gelmez. Zor seven insanlardır. Bir ikizler erkeğinin birlikte olacağı kadın, kesinlikle onu sıkmamalı, onun ani kararlarına hazırlıklı olmalıdır. Çünkü İkizler burcunda doğan bir erkek, sevdiği ve yere göğe sığdıramadığı bir kadınla ertesi gün görüşmek bile istemeyebilir.
 
İkizler erkeği için sorumluluk altına girmek çok zordur. Kendisini kapana kısılmış gibi hisseder. Geleceğe dair ciddi kararlar almaktansa içinde bulunduğu anı yaşamayı tercih eder. İleriye dönük kararlar vermek, onlar için kısıtlayıcı bir unsurdur. Yerleşik ve düzenli hayatı pek sevmezler. Bu burcun erkeğini, oyalamak ve elde tutabilmek için, kadının çok yönlü olması şarttır. Birlikte olduğu kadın, ona devamlı farklı ve ilginç konularda bir şeyler anlatabilen, ilgisini canlı tutan, gizemli, çözülmemiş bir yanı bulunan, kültürlü, yeniliklere açık, meraklı ve onunla gerçekten ilgilenen birisi olmalıdır.
 
Çocukları en iyi anlayan burcun İkizler olduğunu biliyor muydunuz? Çocuksu ruhları, çocuklarla kolay iletişim kurmalarını sağlar. Onların yaşına inip onlar gibi davranabilirler. Hiçbir zaman sert ve otoriter bir baba olamazlar. Hayatlarında kural ve kısıtlamalara yer olmadığından, çocuklarına da aynı özgürlüğü tanırlar. Onlarla dost olur, fiziksel ve zihinsel açıdan geliştirebilmek için ellerinden geleni yaparlar. 
 
İKİZLER BURCU AŞK VE EVLİLİK

Eğer beklediğiniz, rutin ve sıradan bir ilişkiyse, İkizler'le beraber olmamasında yarar var. İkizler için mantık çok önemlidir. İlişki gelişmeden önce, mantık bağının gelişmesini isterler. Fazla duygusallık onlara başlangıçta ağır gelebilir. Bazı şeyleri sürekli dengede tutmak isterler. İkizlerin kapısını açmak güçtür ama bir defa açıldı mı gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılık sizi çok şaşırtabilir. İkizler burcu insanları oldukça sosyaldirler. İlişkileri heyecan vericidir. Pek çok insan, onlarla vakit geçirmekten çok hoşlanır. Gerektiğinde çekici olmayı ve bu çekiciliklerini kullanmayı iyi bilirler. Eğer bu burçtan biriyle beraber olacaksanız değişken bir ruh haline de kendinizi hazırlamalısınız. Genellikle ilgisiz, ulaşılmaz ve zor görünürler. Bu durumda neyin yanlış gittiğini düşünür durursunuz. Aslında buna fazla takılmayın; çünkü kısa bir süre sonra eski nazik ve eğlenceli haline geri dönecektir. İkizler, hareketi ve değişikliği sever.

Bu nedenle bir kişiye bağlanmak, onlar için çok güçtür. Birden fazla kişiyi idare etmek ise tam onlara göredir. Üstelik bu planları yaparken karşı tarafa bir şey sezdirmeyecek kadar da yeteneklidirler. Çok az bir bölümü sessiz ve sakin bir yaşantıyı tercih eder.
 
Her ortama kolayca adapte olduğundan iyi bir eştir. İhtiyaçlarını önemseyen ve onunla aynı hayat tarzını paylaşan bir eş ile çok mutlu olurlar. Eğer bir İkizler kadını ile evlenecek olursanız, kabiliyetli ve hamarat bir eşiniz olacak demektir. Aile yaşantısı ve iş hayatını bir arada yürütmek isterler ve büyük bir olasılıkla başarılı da olurlar. Enerjileri ve hayata pozitif bakışları ile etkileyicidirler. İkizler erkeği için başlangıçta her şey çok güç olsa da, bir kez karar verdiği zaman çok iyi bir koca olabilir. Destekleyici, hayat dolu ve zekidirler. Çocukları severler ve onların hayata olumlu yaklaşımları her zaman dinamik ve genç kalmalarını sağlar.
 
İKİZLER BURCU SAĞLIĞI
 
YÖNETİCİ MERKÜR'ÜN DOĞUM HARİTASINDAKİ YERİ, OMUZ, KOL VE SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNDE HASSAS NOKTALAR HAKKINDA BİLGİLER YANSITIR.

Düşünsel faaliyetleri oldukça hızlıdır. Bu hız, İkizler insanının sinir sistemlerini çok hassas yapar. Ayrıca hızlı bir hayat sürdürdükleri, birdenbire hayatlarındaki her şeyi, üzerinde hiç düşünmeden değiştirebildikleri için, çok sık ve çabuk sinirleri bozulur. Hayatlarına çok işi sığdırmaya çalışan İkizler, dinlenmeye ve uyumaya fazla vakit ayıramazlar. Bu sebeplerden dolayı huzursuz ve sinirli olurlar. Akciğerleri hassastır. Soğuk algınlığı, bronşit, zatürree gibi hastalıklara kolay yakalanırlar. En büyük avantajları, sindirim sistemlerinin çok iyi çalışmasıdır. Hem bu yüzden hem de sürekli hareket halinde olduklarından çoğu İkizler’in şişmanlık problemi olmaz. Hastalandıklarında huysuz olurlar. İkizler insanı, doktorlarını eleştirir, söylediklerini yapmaz ve istirahat etmekten kaçınırlar.

İkizler’in, çok çalışan beyinlerini, herkesten iki kat daha fazla uyuyarak dinlendirmeye ihtiyaçları vardır. Ne yazık ki, uykusuzluğa çok yatkın olduklarından, nadiren yeterince uyurlar. Ama gene de, dinlenme, dinlenme, daha çok dinlenme olanağı sağlamak için çok gayret etmelidirler. Asabi yorgunluk bunlar için sürekli bir tehlike olduğundan, o huzursuz sinirleri iyileştirmek ve çok çalışan beyin hücrelerini yenilemek gerekir. Onları hastanenin dışında tutmak için, bol bol kirlenmemiş temiz hava ve parlak güneş ışığına ihtiyaç vardır. Bunlardan birinin eksikliği, artı yoğun faaliyetin baskısı, İkizler’i kazalara; omuzlar, kollar, eller ve parmaklar da dahil olmak üzere, birçok organlarda enfeksiyonlara yatkın hale getirir. Akciğerler ve bağırsaklar da zayıf olabilir. Ayak ve sırt ağrıları, artrit, romatizma ve migren denen baş ağrıları da, sağlığını ihmal eden Merküri insanlarında görülmesi olası hastalıklardır. Çok tuhaftır ki İkizler insanı fazla faaliyetten çok, sıkıntı ve evde kapalı kalmak yüzünden ruhsal çöküntüye uğrar.
Doğum haritalarında Merkür gezegeninin etkileri ağır basıyorsa (kuvvetli Merkür açıları, yükselen İkizler burcu, Güneş İkizler burcunda, 6.evde Merkür veya 6.evde İkizler burcu varsa) vücutlarındaki bazı mineral ve vitamin dengesine dikkat etmeleri gerekir.

Vitamin olarak: D (veya gün ışığı), Bj, Bg, Bj2, B15. Kalsiyum, niasin, potasyum, magnezyum, fosfor, bira mayası.
Mineraller vücuda kalsiyum alınımını dengeler. Kalsiyumun vücut tarafından kullanılmasına fosfor, magnezyum ve C vitamini yardımcı olur. Örneğin kalsiyum almadan 30 dakika önce, 1 limon veya portakal suyu içmek de aynı işi görür. Bu, kalsiyumun vücut tarafından tutulmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca;

Vitamin D içeren: Güneş ışığı, en doğal olanıdır. Güneş ışığı, deri üzerine düştüğü zaman vücut onun içindeki maddeyi D vitaminine dönüştürür. Bunun dışında tereyağı, krema, somon balığı, balık yağı, yumurta sarısı, yeşil salatalar, süt ürünleri.
Kalsiyum içeren: Süt ürünleri, kemikli et, yağlar, yoğurt, ceviz, fındık, badem, brokoli, limon, portakal, bamya, bezelye, karnabahar.
Fosfor içeren: Balık, et, yumurta, fırın patates.
Magnezyum içeren: Fıstık, bezelye, yeşil sebzeler, deniz ürünleri, esmer ve beyaz pirinç, portakal, hindistan cevizi.
Vitamin Bj içeren: Maya, et, fıstık, rafine edilmemiş pirinç, soya fasulyesi.
Vitamin Bj2 içeren: Sakatatlar, ciğer, yumurta sarısı, süt.
Vitamin Bjg içeren: Esmer pirinç, bira mayası, balkabağı, susam, rafine edilmemiş tahıllar. Niasin içeren (bir çeşit B vitaminidir): Bira mayası, beyaz ve kırmızı et, balık, süt.
Vitamin B6 içeren: Yeşil yapraklı sebzeler, muz, tahıllar.
Potasyum içeren: Patates, soya fasulyesi, salatalık, hardal tohumu, ıspanak, domates, kiraz, elma, erik, muz, kavun, karpuz, vücut için yararlı olacaktır.