• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

Pallas (Athena)

Pallas (Athena)


Pallas (Athena)

Astrolojide Pallas yaratıcı zekâyı (var olan ihtimallerden yeni ve orijinal biçimde birçok düşüncenin iç görüsel olarak yapılandırılmasını) temsil etmektedir. Pallas zekâmızın ve algı biçimimizin bir göstergesidir. 

Haritalarımızda algısal vizyonumuzu, sezgilerimizi, merak ve zekâmızı ve sıra dışı algılarımızı anlatır. Aynı zamanda hedeflere ulaşmakta ve somut sonuçlar üretmekte kullanılan stratejik aklı, ileri görüşlülüğü, öngörü ve planlama yeteneğini de anlatır. 

Haritalarında iyi konumlanmış bir Pallas'a sahip kişilerin rasyonel düşünme, zekâ ve istekleri doğrultusunda iş dünyasında, politik, akademik ve bilimsel alanlarda başarı elde etmeleri mümkündür. 

Pallas'ın yaratıcı zekâsı üç ana alanda oldukça etkin çalışır: Sanat, politika ve tıp.  Eski Yunan'da Pallas sanatçı ve el sanatları ile uğraşanların koruyucusuydu. Aynı zamanda kültürün gelişmesini sağlayan ahşap sanatı ya da terzilik gibi sanatları topluma kazandırmıştır. Bu nedenle görsel sanatlarla (resim, boya, grafik, tasarım, fotoğraf veya film endüstrisi) uğraşan kişilerin haritalarında oldukça belirgindir. Aynı zamanda tüm zanaat işlerinin de (çanak çömlek, dikiş nakış, yün işleri ve dokumacılık) astrolojik göstergesidir.

Astrolojik olarak Pallas beden ve zihni bağdaştıran iyileştirme tekniklerine sahiptir. Bu tip holistik terapiler asteroitlerin 1973'te keşfiyle birlikte ilerleme kaydetmiştir. Spesifik olarak Pallas tüm zihinsel iyileştirme tekniklerini, zihinsel imgelemeyi, olumlamayı, meditasyonu, zihin kontrolünü ve hipnozu anlatmaktadır.

Psikolojide ise Pallas zihin ve beden uyumunu sağlayan psikoterapileri anlatır. Bunlar geştalt terapi, transaksiyonel analiz, biyoenerji ve psikodramayı içermektedir. Fiziksel planda ise Pallas vücutta akan enerjinin aktivasyonu, dengelenmesi ve yönlendirilmesini yönetir. Bu nedenle, polarite terapisi, akupunktur, homeopati ve hücresel yenilenmeyle iyileşme sağlamaktadır.

Savaşçı bir tanrı olarak Pallas, savaş zamanlarında halkı korumaktaydı. Kan dökülmesinden hiç hoşlanmasa da, ülkesine olası bir saldırıda agresif ve korkusuz bir savaşçıydı. Bu sebeple Pallas haritalarda politik eylemcilerin, saldırgan feministlerin ve haksızlığa uğramış azınlıkların da göstergesidir. Aynı zamanda taichi, aikido gibi savunma sanatlarını da anlatır.

ANAHTAR KELİMELERİ: Algı, yaratıcı zekâ, barışçıl, sağduyu, muhakeme gücü, ileri görüşlü, koruma, cesaret, eşitlik ve adalet, el sanatları, tüm zanaat işleri, tüm zihinsel iyileştirme teknikleri, zihin beden entegrasyonu, homeopati, hücresel yenilenme.