• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

Uranüs

Uranüs


Uranüs

Uranos, Yunan mitolojisinde yeryüzünün cisimleşmiş halini temsil eden tanrıça Gaia'nın kendiliğinden meydana getirdiği, gök tanrısıdır.

Uranüs sürprizler ve beklenmedik olaylar gezegenidir. Geleceği, yeni teknolojiyi, internet ve sanal ortamı temsil eder. Yenilikçi, önceden bilinmeyen, sürpriz dolu, deneyci ve geleceğe dönük şeylerin gezegenidir. Uranüs toplumların, uygarlıkların, kurumların düzenlerini sarsıp yeni düzenlere başlamalarına neden olur. Ani değişiklikler, isyan, bağımsızlık ve şok getirir. Evrensel gerçeğin peşinde çabuk ve özgürleştirici sonuçlar getirir. Uranüs duygusal değildir, objektiftir. Yıldız haritalarında güçlü bir Uranüs etkisi ile doğanlar çağlarının ilerisinde düşünce yapısına sahip olurlar. Bu kişiler eşitlik, özgürlük, demokrasi ve çevre konularında çok duyarlıdırlar. Uranüs'ün yıldız haritasındaki yeri kişinin değişiklik, yenilik yapma gücü konusunda fikir verir. Buna ihtilalci değişiklikler, düşünmeden harekete geçme, akla gelmeyen şeyleri yapma ve kişisel özgürlüğü arama gibi konular da dahildir.

Uranüs bilimi, elektriği ve astrolojiyi yönetir. İyi astrologların yıldız haritalarında Uranüs önemli bir konumdadır. Vücutta ise kan dolaşımını, kanı, beyni yönetir. Astrolojide Kova burcunun yöneticisidir. Bu gezegen her burçta yedi sene kalır ve 84 yılda turunu tamamlar.

Aslında Uranüs, üst aklı ve dehayı temsil eder. Merkür’ün bir üst oktavı olan Uranüs, duygusal yönü asla olmayan, rasyonel, objektif ve realist karakterlidir.

  • Pozitif olarak orijinallik, serbestlik, özgürlük sevgisi, kendi yoluna gitmek, yeni olanı sevmek, hareketlilik, iyi algılama, hafif gerginlik, yenilik arzusu ile ilişkilidir. Etkileri arasında orijinal fikirler üretebilmek, algılama gücünün iyi kullanımı, yeniliğe açık olmak, başkalarına arkadaşlarına karşı yardımcı olma sosyalleşme

  • Negatif Etkileri, karakter tutarsızlığında aşırılık, gergin ve sinirli davranışlarda bulunmak, yenilik tutkunluğunun abartılması, abartma eğilimi, geleneksel olmaya karşı çıkmak, her şeyi biliyormuş gibi davranışlar sergilemek, topluma karşı çıkmaktan hoşlanmak, bağımsızlığın abartılması bulunmaktadır. Ayrıca, uçak kazaları, havadaki ciddi elektromanyetik değişimler URANUSYENDİR.