• 0212 347 73 62
  • 0530 911 75 50
  • bilgi@astrodanismanlik.com

Vesta

Vesta


Vesta

Kalp tanrıçası olarak Vesta kutsal ateşin ya da ev(ocak) ateşinin bekçisidir. Görevi tüm insanlık adına hem aileyi hem de var olan toplumsal düzeni (devlet) korumaktır. Vesta odaklanma, sorumlu olma ve adanmayı anlatır.

Haritalarımızda Vesta içsel bütünlüğümüz, kendimizle olan ilişkimiz, çalışma ve kendimizi adama biçimimiz, sorumluluklarımızı anlatırken, aynı zamanda ikili ilişkilerden uzaklaşma ve cinselliğin reddi ve yakınlık korkusundan dolayı psikolojik bozuklukları da ifade etmektedir.

Vesta’nın bunduğu burç çalışma, sorumluluk ve adanmanın biçimini; içsel ateşimizi nasıl besleyip bu başkalarına hizmet ederken nasıl kullandığımızı göstermektedir.

Vesta’nın bulunduğu ev ise adanmışlığın ve içsel bütünlük arayışının hayatın hangi alanında deneyimlendiği ve bu deneyini yaşarken kişinin zorluk ve sınırlamalar yaşadığı alanı ifade eder.